Ғылым және инновация

Қазақ Еңбек және Әлеуметтік Қатынастар Академиясының

ғылыми-зерттеу жұмысы

 

Мақсаттар:

  1. Қазақстан Республикасында адами капиталды дамытудың ғылыми негізделген негіздерін қалыптастыру; құқықтық, экономикалық және инновациялық білімді, Менеджмент және психология саласындағы білімді, ғылымды, кәсіптік білім мен практиканы интеграциялау қағидаттарында білім беру процесінің субъектілерін кәсіптік дамыту;
  2. ҚР әлеуметтік-экономикалық жаңғырту мүдделеріне жауап беретін ұлттық заңнаманы жетілдіруге; заңға құрметпен қарауға және оны мүлтіксіз сақтауға жәрдемдесу.

 

Негізгі бағыттары:

• Ғылыми, гуманитарлық және кәсіби білім жүйесі мен құрылымындағы пәнаралық байланыстарды зерттеу

• Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына байланысты өзекті мәселелерді зерттеу

• Құқық шығармашылық механизмдерін және оларды жетілдіру үшін құқық қолдану тәжірибесін зерттеу

• Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, кәсіптік, техникалық, корпоративтік және дуалды білім беру, сондай-ақ кәсіпкерлік саласындағы заңнаманы зерттеу

• Білім беру жүйесі субъектілерінің шағын, орта және ірі кәсіпкерлік үшін, сондай-ақ мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдары үшін мамандарды даярлау процестерін басқару және ұйымдастыру тетіктерін зерттеу

 

Құрылымы:

  1. Мамандарды кәсіби даярлауды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету зертханасы
  2. Инновациялық білім беру технологиялары зертханасы

 

Бөлімдер:

• ҚЕжӘҚА Хабаршысы

• ҚЕжӘҚА -ның ұжымдық монографиясы мен оқу құралдарын серіктес ЖОО-мен басып шығару

• ҚЕжӘҚА оқу құралдарын шығару

• Профессорлық-оқытушылық құрамның басылымдары-оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар және т. б

• Ақпараттық хаттар

– Профессор-оқытушылар құрамы

– Студенттер

• Қазатисо ҒЗИ

• Патенттер, Куәліктер, Енгізу Актілері

• Кітап шығару жоспары (2018-2019)

• Профессор-оқытушылар құрамының халықаралық басылымдарда жарияланымдары

• Профессор-оқытушылар құрамының мақалалар жинағы

• Студенттер, магистранттар, докторанттар мақалаларының жинағы

• Теориялық семинар