Мұғалімнің басылымдары – оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар және т.б.